Mahkeme, Dikmen Vadisi’ni yapılaşmaya açan plan değişikliğine izin vermedi!

0
61

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Dikmen Vadisi’ndeki yeşil alanların yapılaşmaya açılması konusundaki itirazları yargı mercilerince de haklı görüldü. Ankara 11. İdare Mahkemesi, Dikmen Vadisi Son Etap imar planları değişikliğine dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararına ilişkin dava konusu işlemleri iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Dikmen Vadisi’nin yeşil alanlarını yapılaşmaya açan plan değişikliklerini yargıya taşımıştı. Ankara 11. İdare Mahkemesi, kamu yararına ve planlama esaslarına aykırı Dikmen Vadisi Son Etap imar planları değişikliğine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 tarihli kararına ilişkin dava konusu işlemleri iptal etti.

“KENTİ NEFESSİZ BIRAKACAK PLANLARI YARGIYA TAŞIYORUZ”

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Pandemide en büyük ihtiyaç duyduğumuz nefes alanlarımız betona ve ranta kurban edilmek isteniyor. Ankara’da kamu yararına ve planlama esaslarına aykırı plan değişiklikleriyle vadiler yapılaşmaya açılıyor. Başkent’in tüm doğal ve kültürel varlıklarını korumak için dün olduğu gibi bugün de hukuksal mücadelemizi sürdürüyoruz. Dikmen Vadisi’ni beton duvarlarla çevirecek, vadiler sistemini bitirecek ve kenti nefessiz bırakacak plan değişikliklerini yargıya taşımaya devam ediyoruz. Yargı kararları da verdiğimiz mücadelenin haklılığını ortaya koymaya devam ediyor” diye konuştu.

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan “Dava konusu plan değişikliğinde planlama alanına gelecek nüfusa uygun olarak sosyal donatı alanının ayrılmadığı, plan notlarında belirsizliklerin yer almasının mevzuata uygun olmadığı, yapılaşmaya yasaklı alanların imara açıldığı, vadi tabanının daraltıldığı anlaşıldığından, plan değişikliklerinde şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararı ilkesine uyarlık bulunmamaktadır” ifadelerine dikkat çekti.

“KAMU YARARINA VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI”

Tezcan Karakuş Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bilirkişiler de söz konusu planlarda alana getirilen nüfus ve yapı yoğunluğu hususlarında yargı kararlarının gereği yerine getirilmediğini ifade etmiş, bu durumun Dikmen Vadisi’nin sürdürülebilirliği yönünden önemli bir tehdit oluşturduğunu vurgulamıştır. Bilirkişiler, mahkemeye sundukları raporda ‘Ankara’nın önemli hava koridorlarından biri olan Dikmen Vadisi’nin detaylı analizler yapılmaksızın yapılaşmaya açılması; raporda yer alması gereken plan nüfusu, yoğunluklar, vb. temel planlama bilgilerinin açık olmaması ve plan notlarında yer alan yapılaşmaya yönelik belirsizlikler ilgili mevzuata, planlama ilke ve esaslarına aykırıdır. Ayrıca, vadinin kentsel yeşil sistemin bir parçası olarak değerlendirilmesine engel olacak yapılaşma koşulları getirilmesinin ve vadinin doğal değerlerini koruma kullanma dengesi içinde ele alınmamasının kamu yararına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırıdır’ diyerek, vadi yamaçlarına yapılaşmanın yanlışlığına işaret etmişlerdir.

Ankara vadilerini kaybediyor. Başkent’in nefesini kesmelerine ve rant vadilerine geçit vermeyeceğiz. Özellikle İmrahor, Şirindere, Hacıkadın, Zir, Dikmen, Kıbrıs, Büyükesat vadilerindeki plan değişiklikleriyle bir rant organizasyonu söz konusu, bir dolu yapılaşma ile vadiler sistemini bozdular. Yapılaşma yasaklı bölgeleri imara açmak ciddi felaketleri de beraberinde getirmektedir. Bunun örneklerini pek çok kez yaşadık. Bilime ve tekniğe aykırı plan değişikliklerinde ısrar etmek akla ziyan bir durumdur. Coğrafyanın yol göstericiliğinde Ankara’nın vadiler sistemi ve ekolojik dengesi korunmalıdır.”

ANKARA

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here