Kıbrıs Vadisinin Doğal SİT Alanı statüsünün düşürülmesi yargıya taşındı

0
22

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, taş ocakları nedeniyle ekolojik özelliklerine zarar verilen Birinci Derece Doğal SİT alanı olan Kıbrıs Vadisi için dava açtı.

Ankara’daki Kıbrıs Vadisi günden güne ekolojik özelliklerini yitiriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Birinci Derece Doğal SİT alanı olan vadinin statüsünü “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, karara itiraz ederek tescil işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ VADİ DEĞERLERİNİ TEHDİT EDİYOR” 

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,  “Ankara kent merkezine yakınlığı ile son derece kritik bir ekolojik eşik konumunda olan Kıbrıs Vadisi, 1. Derecede Doğal SİT ve Arkeolojik SİT Alanı olarak önemli bir değer taşımaktadır. Doğal SİT Alanı Koruma Statüsü ’nün ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tanımlanması vadinin kentsel ekolojide yer aldığı varlık değerlerini tehdit etmektedir” diye konuştu.

Tezcan Karakuş Candan, “Kıbrıs Vadisi ve beraberinde çalışan ekosistemin mutlak koruma zonuna alınması Ankara’nın geleceği açısından hayati önem taşımaktadır” diyerek şunları aktardı:

“Statü değişikliği hukuka aykırıdır ve uygulanması telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açacaktır. İçinde barındırdığı çok yönlü su sistemi ve suyu besleyen süreçler olan, jeolojik- hidrolojik yapı, toprağın yapısı ile birlikte suyun kullanılış biçimi, biyo çeşitlilik varlığı tüm sistemi etkileyen ekolojik süreçler ve etkileşimler ve sonuç olarak peyzajın sahip olduğu bütünlük Kıbrıs Vadisini eşsiz bir ekosistem haline getirmektedir.

Kıbrıs Vadisi mutlak koruma zonu içerisine alınması gereken bir ekolojik varlık değeridir. Çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaştığı günümüzde biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülmesi için ekolojik öneme sahip alanlar çeşitli statülerde koruma alanları olarak ilan edilirken bu alanlarda oluşabilecek peyzajın değişimine olanak verecek uygulama kararları alınmamalıdır. Çünkü bu değişimler çoğu zaman korunan alanların içinde ve çevresinde gelişen kentsel dokunun bu hassas ekosistemlerin işleyişleri belirleyici şekilde etkiler. Geçmişten günümüze kentsel gelişmenin karakteristiklerinin ortaya konulması hassas ekosistemlerin zaman içerisinde ne tür baskılara maruz kaldığının anlaşılmasında önemli rol oynayan kentsel ekoloji planlamada dikkate alınmalıdır. Bu sürecin göz ardı edildiği kararların geliştirilmesindeki tehdit artık görmezden gelinmemelidir.

Kıbrıs Köyü ve Vadisi’nin yakın çevresinde verilmiş olan taş ocakları ruhsatları iptal edilip, tahribata izin verilmemeli, vadinin içinde bulunduğu havza sınırlarından hareketle Mutlak Koruma Alanı ilan edilerek sınır boyunca, korunaklı bir bant oluşturulmalıdır.”

PİRHA/ANKARA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here