‘Yol TV nezdinde Kızılbaşlara olan kinlerini sürdürmekteler’

4

Yol TV Yönetim Kurulu, AKP iktidarının Yol TV’yi hedef göstermesi üzerine açıklama yaparak “Yol TV dün susmadı bugün de susmayacak” dedi.

Yol TV Yönetim Kurulu, iktidar üyeleri ve AKP’ye yakın basın kuruluşları tarafından hedef gösterilmeleri üzerine yazılı açıklama yaptı.

“Yol TV dün susmadı bugün de susmayacak” denilen açıklamada Yol TV’nin Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK) çağrısı üzerine, 14 ülkedeki federasyon, işveren ve akademisyenlerin de aktif desteğiyle 2006 yılında kurulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Yol TV’nin salt belirli kişilerin veya işverenlerin maddi desteği ile değil, Avrupa’daki milyonlarca Alevinin emeğiyle, yola hizmet etmek için kurulduğuna vurgu yapıldı.

“MÜCADELE ETMEKTEN YILMAYACAĞIZ”

“Yol TV sadece Alevilerin değil tüm mazlumların ortak sesidir” denilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Yol TV şu an hukuki olarak da AABK’ye bağlı bir işletmedir. Bu anlamda Yol TV kişilere bağlı olarak çalışmayan ve kurumsal kimliği de olan bir televizyondur. Yayın ilkelerini bu kimliğe uygun belirlemiştir, dolayısıyla Alevi toplumunun diğer inançlarla eşit haklara kavuşabilmesi ve Alevilerin görünür olabilmesi mücadelesiyle, demokrasi mücadelesi veren diğer dinamiklerin arasındaki birbirini güçlendiren ilişkisini doğru kurmuştur.

Tam da bu nedenle Yol TV, 15 yıl içerisinde Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar kırdan kente ayak basmadık bir yer bırakmamış, Alevi toplumunun var olma amacına medya boyutunda omuz vererek, demokrasinin ve laikliğin eksikliğinde, bu topraklardaki yurttaşların eşit haklara sahip olmamasının asıl sorun olduğu bilinci ile hareket etmiştir. Bu anlamda asla dar mezhepçi bir çizgide olmayarak ekranlarını tüm mazlumlara açmıştır. Bizatihi bu nedenle bugün gelinen noktada, Alevi toplumuna her daim nefretini gizlemeyen zihniyetin temsilcileri olan yandaş medya, tarihsel kinlerinin motivasyonu ile Boğaziçi öğrencilerinin demokratik protestolarını Yol TV’nin yönlendirdiğini iddia etmiştir. Havuz medyasında servis edilen bu haberlerle ne Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı direnişlerinin kitleler üzerindeki muazzam etkisi, ne de Yol TV’nin tüm ezilen, ötekileştirilen kesimlerin sesi olduğu gerçeği manipüle edilinebilir. Zira Yol TV sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin direnişini haber yapma hakkını kullanmıştır, bu bir yayın kuruluşu açısında meşruluğu tartışılamayacak bir haktır.

Tarihte geçmişten günümüze Alevilere atılan iftiraların ve yapılan katliamların daimi faili olan zalim zihniyeti, Yol TV nezdinde Kızılbaşlara karşı olan kin ve nefretlerini bu defa da Boğaziçi protestolarını bahane ederek sürdürmektedir. Yol TV, bu zihniyetin her türlü provokasyonlarına ve şantajlarına rağmen asla geri adım atmayarak, çağdaş, laik ve demokratik bir Türkiye sevdalılarıyla birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Eşit yurttaşlık taleplerini haykıran tüm mazlumların sesi olmaya devam edecektir.

Alevi hareketini ve televizyonunu hayali senaryolarla kriminalize etmeye çalışan tüm manipülasyonlara rağmen, Yol TV ile beraber doğruluğuna inandığımız ilkeler etrafında mücadele etmekten yılmayacağız.

Hüseyin’in zalime karşı onurlu direnişini, günümüzde de devam ettiren bir çizgide, bu gerici zihniyete asla teslim olmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Tarihi hafızamızın içerdiği direniş geleneğini korumaya devam edeceğiz. Saray medyasının tarihsel kinle beslenen saldırılarına asla teslim olmayacağız.”

(HABER MERKEZİ)

Yorum Yaz