Tüm Emekli Sen’in kapatılma davası istinaf mahkemesinde reddedildi

7

Tüm Emekli Sen hakkında Ankara 34. İş Mahkemesi’nce açılan davada verilen kapatma kararı, Ankara Bölge Adliyesi 29. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu.

Tüm Emekli Sen hakkında Ankara Valiliğinin isteği üzerine Ankara 34. İş Mahkemesi’nce açılan davada verilen kapatma kararı, Ankara Bölge Adliyesi 29. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu.

Tüm Emekli Sen kararın bozulmasına, “Bu karar çok önemli hukuksal bir belge ve kazanımdır” dedi. Tüm Emekli Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “29. Hukuk Dairesi, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı gibi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri esas alarak ve Anayasamızın 17. Maddesinde yer alan ‘herkes yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir’ ilkesine dayanarak emeklilerin sendika kurabileceğine ve üye olabileceğine hükmetmiştir. Bu kararla birlikte 13.500.000 emeklinin sendikamıza üye olabilir, örgütlenebilir hale gelmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Bu karar çok önemli hukuksal bir belge ve kazanımdır” denildi.

PİRHA/ANKARA

Yorum Yaz