Sayıştay kayyumların yolsuzluklarını belgeledi

11

Sayıştay, kayyum yönetimindeki Van ve Mardin Büyükşehir raporlarını açıkladı. Van’da gelirin amaç dışı kullanımı tespit edildi. Mardin de ise devreden kira geliri ile açıklanan devir arasındaki 3 milyon TL’lik farkın nasıl oluştuğunun tespit edilemediği belirtildi 

Sayıştay Başkanlığı kayyum yönetimindeki Mardin ve Van Büyükşehir Belediyesi raporlarını açıkladı. Van Büyükşehir Belediyesi raporunda, araç kiralama işinin mevzuata aykırı yapıldığı ve otopark inşası için gelen gelirin “amaç dışı” kullanıldığı bilgisi yer aldı.

Sayıştay Başkanlığı, belediyelere ilişkin 2019 yılı denetim raporlarını açıkladı. 19 Ağustos 2019 tarihinde ikinci kez kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi hakkında yapılan denetimler de raporlar arasında yer aldı. Raporda, belediyenin “sermaye giderleri” kaleminde, bütçe tahminlerinden oldukça büyük bir sapma yaşandığı kaydedildi. Raporda, “Bu durum, bütçede tahmin edilen giderlerin %76,95’inin gerçekleşmesinin en önemli nedeni olmuştur” denildi.

‘Mali tablolarda gösterilmesi gerekenler’

Raporda, belediye adına tapuda kayıtlı olan bir kısım taşınmazın değer tespitinin yapılmadığı ve ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmediğinin görüldüğü belirtildi. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’te yer alan maddelerin hatırlatılan raporda, taşınmazlar üzerinde yapılan denetimde, belediye adına tapuda kayıtlı olan taşınmazların değerlerinin belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığı ve ilgili muhasebe kayıtlarının da güncel değerleri yansıtmadığı tespit edildiği kaydedildi. Raporda, “Belediye adına tapuda kayıtlı olan ancak değeri hakkında Belediye tarafından herhangi bir çalışma yapılmamış olan taşınmazların, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlerinin belirlenmesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği de ilgili duran varlık hesaplarına kaydedilerek mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir” denildi.

‘Akaryakıt giderleri kiralamaya dâhil edilmemeli’ 

Raporda, araç kiralama işinin “yakıt dahil” ihale edilmediği ifade edildi.  İlgili duruma ilişkin şu ifadelere yer verildi: Belediye, ihale yaparak hizmet alımı suretiyle kiraladığı araçları mevzuat gereği yakıt hariç olarak kiralaması gerekirken yakıt dâhil olarak kiralamıştır. Yapılan incelemede Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelerde Taşıt Kanunu ve Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller kapsamına giren araçların söz konusu mevzuat hükmüne aykırı olarak akaryakıt dâhil bir şekilde temin edildiği tespit edilmiştir. Yapılacak alımlarda akaryakıt giderlerinin kiralama işlemine dâhil edilmemesi ve böylece yapılan işlemlerin yukarıda yer verilen mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

‘Otopark gelirleri amaç dışı kullanıldı’

Raporda, otopark inşa ettirilmesi için toplanan gelirlerin de “amaç dışı” kullanıldığına işaret edilerek, “Otopark Yönetmeliği gereği toplanan gelirler sadece otopark inşası için kullanılması gerekirken mal ve hizmet alınması için kullanılmıştır” diye belirtildi.

Personel ödemelerine de değinilen raporda, “4857 sayılı İş Kanunu’na” tabi olarak çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında ve düzenli olarak kullandırılmadığının tespit edildiği kaydedildi.

 Haksız işgal tazminatı

Yine, raporun devamında bazı taşınmazların kira süresinin bitmesine rağmen “ecrimisil (Haksız işgal tazminatı)” alınarak kullandırıldığının tespit edildiği belirtildi. Raporda, “Kira süresi biten taşınmazların mevzuatında belirtilen şekliyle yeniden ihale edilmek suretiyle kiraya verilmesi, dolayısıyla ecrimisilin bir çeşit kiralama yöntemine dönüştürülmemesi gerekmektedir” önerisi yapıldı.

Kira gelirinde 3 milyon fark

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin hazırlanan Sayıştay Raporu’nda bütçe gelir hesap cetvelinde devreden kira geliri ile açıklanan devir toplamı arasındaki  3 milyon TL’lik kayıt farkının nasıl oluştuğunun tespit edilemediği belirtildi

Sayıştay Başkanlığı tarafından Belediyeler ve bağlı idarelerin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılan denetimler sonucu hazırlanan raporlar, Başkanlığın sayfasında yayımlandı. Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin hazırlanan raporda, iç kontrol sisteminde gözlemlenen eksiklikler 6 başlıkta toplandı. Raporda eksiklikler, “Planlama ve program süreçleri sağlıklı bir şekilde oluşturulmamış ve riskler belirlenmemiştir. İç kontrol sistemi, başta üst yönetici olmak üzere Belediye personeli tarafından yeterince benimsenmemiş ve bu konuda yeterli farkındalık oluşturulamamıştır. Risk çalışması yapılmamıştır. İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilmemekte ve değerlendirme formları ve raporlar düzenlenmemektedir. İç kontrol sistemine ilişkin izleme süreçleri sağlıklı bir şekilde oluşturulamamıştır. İç denetim birimi kurulmamıştır” şeklinde sıralandı.

Hurdaya ayrılan varlık 391 bin TL

Yolsuzluklarla gündemden düşmeyen Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin hazırlanan Sayıştay Raporu’nda, birkaç eksiklik dışında hiçbir şeye yer verilmemesi dikkat çekti. Raporda, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde 2019 yılında toplamda 391 bin 135 TL tutarında duran varlığın, kullanılmaz hale geldiği için hurdaya ayrılarak, israf edildiği belirtildi. Sayıştay Raporunda ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kira gelirleri icmal cetvelinde yer alan ertesi yıla devir tutarları toplamının 630 bin 79 TL olduğuna ancak bütçe gelir kesin hesap cetvelinde ise devreden kira gelirleri rakamının 3 milyon 624 bin 658 TL olduğu belirtildi. İki kayıt arasında 2 milyon 994 bin 578 TL fark olduğu belirtilen raporda, aradaki farkın nasıl oluştuğunun tespit edilemediği belirtilerek, “Sonuç olarak bilançoda oluşan 2 milyon 994 bin 578,27 TL fazlaya ilişkin kayıt farkı giderilmemiştir” denildi.

HABER MERKEZİ

 

Yorum Yaz