AvEG-Kon: Maraş’tan Roboski’ye katliamların hesabı sorulacak

6

Maraş ve Roboski katliamlarının yıldönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yapan Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu AvEG-Kon, “Tüm diğer katliamlar gibi Maraş ve Roboski katliamları, öfkeli yüreklerimizde ve berrak bilinçlerimizde silinmezcesine yer etmiştir. Katillerden, sömürgeci faşist rejimden hesabı mutlaka soracağız” dedi.

Açıklamada şunlar belirtildi: “Egemen sınıflar tarafından Türk-İslam sentezi üzerinde şekillendirilmeye çalışılan Türkiye Cumhuriyeti tarihi, miras aldığı Osmanlı’dan günümüze, ezilenlere karşı işlenmiş katliamlarla dolu. Dün Ermenilere, Rumlara, Çerkezlere karşı yürütülen soykırımcı, katliamcı gelenek bugün hala mazlum Kürt halkına ve Alevilere karşı uygulanıyor.

Yıldönümleri içerisinde olduğumuz Maraş ve Roboski katliamları işte böylesi kanlı ve karanlık tarihin birer uzantıları olarak ezilenlerin toplumsal belliğinde yer edinmiş durumda. Aralık 1978 Maraş katliamı, ötekileştirilen Alevi kimliğine yönelik kontrgerilla tarafından planlanan ve devlet destekli sivil faşist birimlerin yürüttüğü bir katliamdır. Adım adım hazırlanarak uygulamaya konuldu ve egemen sınıfların toplumu yeniden dizayn etmelerinin, 12 Eylül askeri faşist darbesinin manivelası yapıldı. Anne karnında bebelerin de öldürüldüğü ve günlerce süren katliamda yüzden fazla Alevi halkımız katledildi, binlerce Alevi ise yerinden yurdundan edildi.

Faşist rejim tarafından 28 Aralık 2011’de gerçekleştirilen Roboski katliamı ise rejimin ‘en iyi Kürt, ölü Kürt’tür’ anlayışının açık bir yansıması oldu. Bu katliamda 34 Kürt genci faşist Erdoğan’ın talimatıyla savaş uçakları ile bombalanarak hunharca katledildi. Katliamın açığa çıkartılması ve sorumluların yargılanması için açılan davalar, yine devlet eliyle hasır altı edildi. HDP tarafından mecliste verilen araştırma önergeleri, devlet için ‘kaba’ ve ‘yaralayıcı’ bulundu. Çocuklarının katillerinin bulunması için mücadele yürüten aileler, devletin işkence ve tutuklamalarına maruz kaldı.

Hiç şüphe yok ki her iki katliam da direk devlet tarafından hazırlanmış, planlanmış ve bir fiil işleme konmuş katliamlardır. Sorumlular açığa çıkartılıp yargılandığında sömürgeci faşist rejimin tüm çıplaklığıyla görünür olacağı da bir o kadar aşikar. Bunun telaşıyla hareket eden faşist rejim, yavuz hırsız hesabıyla gerek Alevi gerekse Kürt halkımıza karşı yeni katliam planları yapmaktan geri durmuyor.

Bunun bilincinde olan bizler; değişik uluslardan işçi ve emekçiler, Kürtler ve Aleviler faşist rejim tarafından işlenen hiçbir suçun tarih sayfalarında silinip gitmesine izin vermeyeceğiz. Tüm diğer katliamlar gibi Maraş ve Roboski katliamları, öfkeli yüreklerimizde ve berrak bilinçlerimizde silinmezcesine yer etmiştir. Katillerden, sömürgeci faşist rejimden hesabı mutlaka soracağız.

Çağrımız eşitlik ve adaletten yana olan tüm insanlığadır: Maraş ve Roboski katliamlarının yıldönümünde faşizmden hesap sormak için sokağa, eyleme, hesap sormaya…”

Yorum Yaz