HDP’li Hatimoğlulları: Adana’da EMBA Hunutlu termik santrali ölüm saçıyor

0
109

PİRHA- HDP Adana Milletvekili Tulay Hatimoğulları Oruç, Adana’da inşa edilen EMBA Hunutlu termik santralin doğaya, halk sağlığına, bölgede yaşayan canlılara, tarıma ve bölge ekosistemine etkilerinin araştırılmasını istedi.

20’den fazla sivil toplum örgütünün “Adana’ya Temiz Hava” kampanyası başlatmasının ardından, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç da konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Hatimoğulları, Adana’da inşa edilen EMBA Hunutlu termik santralin ve halihazırda Doğu Akdeniz bölgesinde çalışmakta olan termik santrallerin doğaya, halk sağlığına, bölgede yaşayan canlılara, tarıma ve bölge ekosistemine etkilerinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Hatimoğulları, önergenin gerekçesinde şunlara yer verdi:

“Kampanya dahilinde Adana’nın Yumurtalık İlçesi’ne yapılmak istenen Hunutlu kömürlü termik santraline desteğini çekmesi için Çin bankalarına bir mektup gönderilmiştir. Mektupta kömür yerine temiz enerjiye finansman sağlanması istenmiştir, imzacı olan meslek odalarının da 10 Haziran’da yapmış olduğu basın açıklamasında kömür santralinin hukuksuzluğuna ve neden olacağı çevresel yıkıma dikkat çekilmiştir.

“ÜÇ TERMİK SANTRAL DAHA EKLENDİĞİNDE ERKEN ÖLÜM SAYISI 7 BİN 400’E KADAR ÇIKMAKTADIR”

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) ile Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air- CREA) tarafından gerçekleştirilen modelleme çalışmasına göre, Hunutlu Kömür Santrali faaliyette olduğu süre boyunca Adana’da yaklaşık 2 bin kişinin erken ölümüne sebep olacaktır. Bu hesaba Adana ve İskenderun Körfezi’ndeki üç termik santral daha eklendiğinde erken ölüm sayısı 7 bin 400’e kadar çıkmaktadır.

“YUMURTALIK İLÇESİNDEKİ KANSER VAKALARININ BEŞ YILDA 11 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ”

Santralin inşa edildiği bölge halihazırda yoğun hava kirliliğiyle mücadele etmektedir. ÇED Raporu için iki farklı noktada, hava kirliliğinin en az olduğu yaz aylarında yapılan ölçümlerin, sınır değerlerin üzerinde olduğu belirtilmektedir. Hunutlu Termik Santrali’nin nihai ÇED raporunda verilen PM10 kirleticisine ait ölçümler, insan sağlığının korunması ve AB mevzuatıyla uyumlaştırma için güncellenen Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ndeki sınır değerlerin üzerindedir.

HEAL’in bulgularına göre 2 milyonun üzerinde nüfusa sahip Adana’da 2019’da gerçekleşen 30 yaş üstü her 5 ölümden 1’inin hava kirliliği nedeniyle meydana geldiği tahmin edilmektedir. Yumurtalık ilçesindeki kanser vakalarının da 2009-2014 arasında beş yılda 11 kat artış gösterdiği vurgulanmaktadır.

“SANTRALİN İNŞAATI BERN SÖZLEŞMESİ’Nİ İHLAL ETMEKTEDİR”

Ayrıca santralin bulunduğu Sugözü Kumsalı’nın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Deniz Kaplumbağalarının Korunmasına İlişkin 2009-10 sayılı Genelge’ye göre, korunması gereken önemli bir deniz kaplumbağası yuvalama alanı olması. Santralin inşaatı aynı zamanda IUCN tarafından nesli “tehlike altında” olduğu belirlenmiş yeşil deniz kaplumbağasının yuvalama alanına tehdit oluşturduğu için Bern Sözleşmesi’ni ihlal etmektedir. Hem Çin’in hem Türkiye’nin imzacı olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 8d, 8k ve 14c maddelerine de aykırıdır.

Gelişmiş ülkeler fosil yakıt kullanımını terk edip yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelirken; Türkiye, 2020 yılı itibariyle planladığı yeni kömür yatırımları büyüklüğü açısından dünyada ikinci, Avrupa’da ise ilk sıradadır.  Halen faaliyet gösteren yaklaşık 30 kömürlü termik santrale ek olarak, kurulu gücü 33,5 GW olacak 30’dan fazla yeni kömürlü termik santral yapımı planlanmaktadır. Bunların tamamlanması halinde bu santrallerin senede yaklaşık 240 milyon ton sera gazı salımına neden olacağı tahmin edilmektedir.  Bugün itibariyle, Türkiye 91 GW kurulu güce sahiptir, halbuki son bir yılda en yüksek talep 45,5 GW olarak kaydedilmiştir.

“TÜRKİYE KÖMÜR BAĞIMLILIĞINI ARTIRACAK TERMİK SANTRAL PROJELERİNDEN VAZGEÇMELİDİR”

Havayı, suyu, toprağı zehirleyecek, halk sağlığını tehdit edecek, iklim krizi çağında fosil yakıtların geride bırakılması gerekliliği ortadayken Türkiye kömür bağımlılığını artıracak termik santral projelerinden vazgeçmelidir. Termik Santrallerin ekosistemimize olumsuz etkilerinin araştırılması, Türkiye’de kömür bağımlılığına/fosil yakıt kullanımına son verilmesi; termik santraller ile artacak olan hava kirliliğinin, neden olacağı kanser vakalarının ve tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının yok olmasını engellemek amacıyla Anayasa’nın 98’inci, Meclis İç Tüzüğünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz.”

PİRHA/ANKARA

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here