Mücadele sonuç verdi; Atatürk Orman Çiftliği yeşil alanına cami yapılmayacak

0
81

PİRHA- TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili yazılı açıklama yaparak, “AOÇ mücadelesi sonuç verdi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önündeki yeşil alan cami değil park olarak kalacak”  dedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği için mücadelelerinin sonuç verdiğini söyledi.  Candan, “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2020 tarihli kararı ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önündeki AOÇ alanı olan yeşil alan cami değil, park olarak yerini korudu” denildi.

“AOÇ YEŞİL ALANI PARK OLARAK KALACAK”

Açıklamadın devamında şunlar ifade edildi:

“Söz konusu AOÇ mülkiyetinde olan Emniyet Mahallesi 2098 ada 46 sayılı parselde (imar düzenlemesi sonrası 13.786 m2 yüz ölçümlü 63934 ada 1 parsel), dini tesis alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla dönemin Ankara Büyük şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Emek Yunus Emre Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında alt kira sözleşmesi ile  “1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” kapsamında park alanının cami yapılması planlanıyordu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin ısrarlı hukuksal mücadelesi, fikri takibi ve resmi yazışmaları sonucunda Büyük şehir Belediye meclisinin 11.03.2020 tarihli kararı ile cami yapılması planlanan AOÇ alanı “park” olarak kentin açık-yeşil alanı oldu.”

“RANT VE MEKANSAL İDEOLOJİ MÜCADELESİNDE BİR KAZANIM DAHA ELDE ETTİK”

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2012 yılından bu yana fikri takibinden asla vazgeçmediğimiz ve ödün vermediğimiz Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerindeki bellek yitimine yönelik, rant ve mekansal ideoloji mücadelesinde bir kazanım daha elde ettik’’ dedi.

Candan şunları söyledi:

“Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin önündeki Atatürk Orman Çiftliği’ne ait olan yeşil alana cami yapılması kararından vazgeçildi. Belediye Meclisinin Mart ayı meclis kararlarında ‘park’ alanı olarak eski imar durumuna dönüşün kabul edilmesi, AOÇ mücadelesinin sürekliliğinin kamuoyunda karşılığını bulmasının başarısıdır.  Atatürk Orman Çiftliği arazisi olan Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan AOÇ alanında 1/10.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile cami yapılmasına ilişkin 16.03.2012 tarihli kararını yargıya taşımıştık. Mahkeme, Ankara Büyük şehir Belediye Meclisi kararının yürütmesini durdurarak önemli bir karara imza attı. Sonrasında gelen her türlü olumsuz karar ve davranış biçiminin karşısında ödünsüz mücadelemize devam etmiştik.  Bu davada, 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği kanununa göre cami yapımı için uygun bir yer olmadığını defalarca söyledik. Bütüncül planlamadan uzak bir anlayışla, kenti ve ülkeyi yönetenlerin Cumhuriyetle hesaplaşmanın zirve mekanı olarak Atatürk Orman Çiftliği alanlarını talan etmeye devam ettiği bir süreçte, bu meclis kararı AOÇ ve kent mücadelesi için önemli bir kazanımdır.”

“Yapılan imar planı değişikliğinden sonra Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Gökçek dönemi Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında söz konusu yeşil alanın Ankara Büyük şehir Belediyesine tahsisi için protokol imzalanmış ve akabinde de bu alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Emek Yunus Emre Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne kiralanmıştı” diyen Candan şöyle devam etti:

“Rantçılar bu alana cami inşa edilmesi girişimlerine başlamıştı. Oysa uzun süredir cami yapımı, arkasındaki otopark rantını gizlemek için bir maske işlevi görmektedir. Burada da hem hastane içinde hem de yakın çevrede ibadet için kullanılabilecek yeterli sayıda ve kapasitede ibadethane mevcuttu. Hastane içerisinde 450 kişinin yararlanabileceği bir mescit, hemen yakında Emek Köşe Cami ve İlahiyat Fakültesi içerisinde 1500 kişilik ibadethane var. AOÇ arazilerinden Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan tahsis halk sağlığı için yapılan bir tahsistir ve hastane dışında kalan alanların hasta ve yakınlarının ve hastane çalışanlarının kullanabileceği serbest sosyal alanların ve yeşil alan olarak planlanması şehircilik ilke ve esasıdır. Zaten sınırlı olan bu ağaçlıklı alanın ortadan kaldırılması kararı kamu yararı anlayışı ile bağdaşmadığını açıktı. Atatürk’ün şartlı bağışında da yer aldığı hali ile, AOÇ arazilerinin sadece halka ait olduğu ve halkın sağlıklı bir ortamda yaşaması için açık-yeşil alan olarak kentin en önemli alanı olması gerekirken, son 20 yılda yapılan rantsal ve ideolojik saldırıda niyeti okumak hiç de zor değildir.

“AOÇ İÇİN YAPMIŞ OLDUKLARI TÜM PLANLAR HUKUKSUZDUR”

Bir tarihsel geçmişi unutmayalım dedi. Bu alana ilişkin TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin açtığı plan değişikliği davasında İdare Mahkemesi planı iptal etmiş ancak Danıştay 6. Dairesi bu kararı bozmuştur. Danıştay 6. Dairesinin karar bozma dayanağında, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında, şu an fiilen otopark olarak kullanılan alanın ‘park’ niteliğinin kaldırılmasını dayanak olarak gösterilmiştir. Ancak Ankara 5. İdare Mahkemesi 03.08.2015 günü AOÇ tarihine çok önemli bir iz düşmüş ve Ankara Büyük şehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapılmış olan ‘AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır’ diyerek planı iptal etmiştir.

AOÇ’nin arazileri ve üzerindeki varlıklarının şartlı bağıştan kaynaklı dokunulmaz olduğunu defalarca söyledik. Ona her kim el uzatırsa tarih önünde yargılanacaktır. Hastanede yeterli kapasitede mescit olduğu bilgisi varken bahçesinde cami inşası kılıfı altında rant yapılaşmasına göz yummadık ve fikri takipten hiç vazgeçmedik. AOÇ arazileri ve üzerindeki tüm taşınmazların halka ait olduğu ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit statüsü olduğu gerçeğini, ne yaparlarsa yapsınlar asla değiştirmeyecekler, bir gün mutlaka bu halk sahip olduğu yerleri yeniden şartlı bağışa uygun kullanacaktır.”

“ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ HALKINDIR”

‘Gazi Üniversitesi Hastanesi Rektörlüğüne de seslenen Candan, “Gazi Üniversitesine sadece halk sağlığı için tahsis edilmiş alanları bu amaç dışında kullanma yetkiniz olmadığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Çukurambar’da ABD’ye hülle yolu ile satılan Atatürk Orman Çiftliği alanları takibimizde ve tarih önünde yargılanacaksınız. Alınan büyükşehir belediyesi meclis kararı, AOÇ ve kent mücadelesi için sevindiricidir” dedi.

PİRHA/ANKARA

#gallery-1{margin:auto}#gallery-1 .gallery-item{float:left;margin-top:10px;text-align:center;width:50%}#gallery-1 img{border:2px solid #cfcfcf}#gallery-1 .gallery-caption{margin-left:0}

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here