MARDEF’TEN; NURHAK’TA YAPILAN CEM HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

53

 

“NE BU SAVAŞ ALEVİLERİN DESTEKLEYECEĞİ BİR SAVAŞTIR, NE DE BU CEM ALEVİ CEMİDİR”.

Bölge de bütün halkların geleceğini en derin biçimde etkileyen bir savaş sürdürülmektedir. Savaşta hayatını kaybeden askerler, egemenler tarafından, ırkçılığın ve savaşın propağandasını yapmak amacıyla ve çok alçak bir biçimde kullanılmaktadırlar. Bu amaçla yapılan etkinliklerden birisi de bölgemizde yapılmıştır.

Aleviliğin temel ibadeti olan cem ibadeti, Nurhak’ta devlet denetiminde ve devlet erkânının katılımıyla savaş propagandasına dönüştürülmüştür. Başka zaman Aleviliği hümanist olarak tanımlayanlar, bugün Aleviliği haksız bir savaşın motivasyon aracı olarak görmekten ve değerlendirmekten en küçük bir sakınca duymamışlardır. Alevilik hiçbir dönemde böyle bir savaşın propaganda malzemesi olmamış, Alevilerin hiçbir cem’i böyle bir savaşın kutsanmasına vesile edilememiştir.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, Alevilik adına yapılan bu savaş güzellemesi, bütün Alevi önderlerinin kemiklerini sızlatmıştır. Ne cem ibadeti, ne de Alevilik böylesine haksız bir savaşın dayanağı yapılamaz. Bütün tarihi boyunca zalimlere karşı direnmiş olan bir inancı, hangi sıfatla olursa olsun hiç kimse savaş mekanizmasına hizmet eder hale getiremez. Alevi toplumunun buna izin vermeyeceği bilinmelidir.

Kimse bize savaşta hayatını kaybeden askerlerin varlığını ve ailelerinin acısını ileri sürerek bu yapılanı masum göstermeye çalışmamalıdır. Savaşta hayatını kaybeden askerlerin acısına ortak olmak için yapılması gereken savaşı kutsamak, savaşçı politikalarla yan yana durmak, savaş güzellemesi yapmak değildir. Tam tersine hayatını kaybeden askerlerin acısına ortak olmanın en doğru yolu, savaşı çıkartan güçlere karşı tutum almak, savaşı yaratan politikalara karşı mücadele etmektir.

Öte yanda yakın siyasal tarihimizde Nurhak, zalimlere karşı başkaldıran devrimcilerin mekânı olarak yer almıştır. Bu nedenle de Nurhak’ta yapılan bu sözde “cem”in ırkçı, katliamcı ve gerici bir savaş propagandası olduğunu ve bütün halklara karşı sürdürülen savaşı devam ettirmeyi amaçladığını ve bu tutumun kabul edilmez olduğunu belirtmek istiyoruz.

Bütün bunlardan dolayı Alevilik gibi ezilenlerin inancı olan bir inancın ve bu inancın ibadeti olan Cem’in, egemenlerin bölgede ki halklara karşı yürüttüğü kirli bir savaş’ın propaganda malzemesi olarak kullanılmasını ve bu uğursuz, sözde “Cem’in” Nurhak gibi bir coğrafyada, yapılmasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

ALEVİLİK SAVAŞ DİNİ DEĞİLDİR.

NURHAK DAĞLARI “SAVAŞ BARONLARI”NIN MEKANI OLMAYACAKTIR.”

MARDEF (MARAŞ DEMOKRATİK DERNEKLER FEDERASYONU)

Yorum Yaz