HDK ‘Kriz Kampanyası’nın detaylarını duyurdu

0
69

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara İl Meclisi, düzenlediği basın toplantısı ile “Halklarımızı krize karşı birlikte mücadeleye, dayanışmaya, örgütlenmeye çağırıyoruz” diyerek yapacağı “Kriz Kampanyası” hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

HABERİN VİDEOSU

HDK Ankara İl Meclisi, SES Genel Merkez Toplantı Salonunda yaptığı basın toplantısı ile yapacağı “Kriz Kampanyası”nın detaylarını açıkladı.

Basın toplantısına birçok parti örgütünün yanı sıra Batıkent Yeni Yaşam Derneği yöneticileri de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan HDK Eş Sözcüsü Fatma Kılıçarslan, Türkiye’nin ağır bir ekonomik kriz yaşadığını ifade ederek krizin bedelinin halka değil krizi yaratanlara ödetilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçarslan “Ülkede yaşanan ekonomik krizde, kapitalizmin yapısal krizi kadar, rant ve talana dayalı iktidar politikaları, yolsuzluk ve kamu kaynaklarının toplumsal yarar için kullanılmak yerine yandaşlara peşkeş çekilmesi ile toplum yararı olmayan ekonomik politikaların da etkisi vardır” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzun yıllardır ülkede uygulanan savaş politikaları, toplumun refahı için harcanması gereken bütçenin savaş ve savunma ekonomisine aktarılması sonucunu yaratmış ve bu durum krizle birlikte yoksulluğu derinleştirmiştir. İktisadi kriz, güncel olarak toplumda yerel seçimlerin etkisi ve belediyelerde yaşanan yolsuzlukların teşhirine başlanması ile birlikte israf kaynaklı olarak görünmeye başlamıştır; Oysa unutmamalıyız ki krizin asıl sebebi kapitalist sistemin kendisidir. Krize karşı özellikle yerel düzeyde, alternatif dayanışma ağlarının kurulması, bu konudaki deneyimlerden yararlanılması ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması, bu fikirleri pratiğe dönüştüren somut adımlar atılması, girişimlerde bulunulması güncel ve acil görevlerimiz arasındadır.

Özlemini duyduğumuz kapitalist-üretim tüketim ilişkilerini aşan, insan, doğa ve toplumu merkezine alan kadın özgürlükçü yaşamı gerçekleştirinceye kadar yürüteceğimiz her faaliyet aynı zamanda zihniyet dönüşümü ve anda devrim hedefiyle, devrimci toplumsal dönüşüm perspektifiyle olmalıdır.”

“KRİZ VAR AYNI GEMİDE DEĞİLİZ”

“10. Genel Kurul’umuza dek sürecek olan kampanya boyunca neler yapılacağını tartışıp uygun planlamalarını pratikleştirmeye çalışacak, var olan platform, inisiyatif ya da mücadele birlikleri içinde yer alma, onları harekete geçirme, bazı eylem/etkinlikleri HDK bileşenleri olarak gerçekleştirmenin yanında mümkün olduğu oranda eylemleri tüm toplumsal kesimlerle ortaklaştırma çabası içinde olacağız.”

“MAHALLELERDE KRİZ EKSENLİ MİTİNGLER YAPACAĞIZ”

Kılıçarslan, kampanya dahilinde bir de takvim oluşturduklarını açıklayarak şu bilgileri paylaştı:

Mahallelerde, sokakta, işlikler ve benzeri yerlerde krizden kaynaklı yaşanan sorunları dile getirerek sorunu yaşayanların dâhil olduğu örgütlenmeler yaratmaya çalışacağız,

Kasım ayı içerisinde sokaklarda, mahallerde, fabrikalarda ve benzeri yerlerde yapılan çalışmalar ile sağlanan örgütlülüğünün daha etkin olması ve görünür kılınması için var olan tüm örgütlü yapılar ve toplumsal kesimlerle birlikte kriz eksenli bir mitingde bir araya gelmeye çalışacağız,

Aralık ayında merkezimizin geniş toplumsal kesimleri de içine katarak organize etmeyi hedeflediği “halk için bütçe” temalı mitinge Ankara’dan mümkün olan en geniş katılımı sağlayacağız.”

“BESLENECEĞİMİZ BARIŞI İNŞA EDECEĞİZ”

Bir dizi taleplerin de dile getirildiği basın toplantısında şunlar söyledi:

Temel ihtiyaç düzeyinin altında kalan hane başına su, elektrik ve doğalgaz tüketiminden ücret alınmasın.

Temel gıda maddelerinden KDV kaldırılsın.

Haftalık çalışma süresi, ücretler düşürülmeden 35 saate düşürülsün.

Asgari ücret, işçinin ve ailesinin gereksinimlerinin karşılanması ilkesi gözetilerek belirlensin ve vergi dışı bırakılsın. En düşük emekli maaşı da bu kritere göre belirlensin.

İşçi ve memurların ücretleri net olarak ödensin.

İşten çıkarmalar yasaklansın.

İşsizlik sigortasından yararlanma kolaylaştırılsın, ödemeler artırılsın.

Herkesten geliri ve servetiyle orantılı vergi alınsın.

Emeklilik yaşı kademeli olarak düşürülsün, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetleri giderilsin ve emekli maaşları insanca yaşanabilir bir düzeye yükseltilsin.

İş güvencesinin kapsamı genişletilsin.

Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği hayata geçirilsin.

Sağlık hizmetlerinde her türlü katkı, katılım payı ve ilave ücret alımına derhal son verilsin.

Eğitim alanında özelleştirmelerden vazgeçilsin. Demokratik, laik, bilimsel ve anadilinde eğitim sistemi için ilgili tüm taraflarla bir araya gelinerek çalışma başlatılsın.

OHAL’in etkileri tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılsın.

İçerde ve dışarıda savaş politikalarından vazgeçilsin. Kürt sorunun barışçıl ve demokratik çözümü için taraflarla müzakere süreci başlasın.”

PİRHA/ANKARA

#gallery-1{margin:auto}#gallery-1 .gallery-item{float:left;margin-top:10px;text-align:center;width:33%}#gallery-1 img{border:2px solid #cfcfcf}#gallery-1 .gallery-caption{margin-left:0}

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here